Benegas property2
Home  >  Meer over BeneGas Light   >   Statiegeld informatie

Door middel van digitaal aanmelden komt de gebruiker op een snelle, makkelijke en veilige manier in het bezit van het statiegeldbewijs. Voor restitutie van het statiegeldbedrag bij beëindiging van het gebruik van de fles is het geprinte statiegeldbewijs met de aankoopbon noodzakelijk.

De procedure werkt als volgt:

 • De gebruiker ontvangt bij aanschaf van een BeneGas Light fles op het verkooppunt een aanmeldleaflet met een unieke registratiecode.
 • Met de code dient de BeneGas Light fles bij eerste aanschaf digitaal te worden aangemeld op de site.
 • Direct na aanmelding wordt het digitale statiegeldbewijs doorgestuurd naar het door de aanmelder opgegeven emailadres van de gebruiker.
 • Bij beëindiging van het gebruik dient het uitgeprinte statiegeldbewijs meegenomen te worden als de fles wordt ingeleverd bij een officieel BeneGas Light verkooppunt. De officiële BeneGas Light verkooppunten staan vermeld in de Flessenzoeker op de site.
 • Het verkooppunt stempelt zowel op het bovenste als onderste gedeelte het statiegeldbewijs af met vermelding van de datum van inname en naam en handtekening van de medewerker.
 • De gebruiker stuurt het bovenste deel van het statiegeldbewijs met de aankoopbon naar Benegas B.V., Postbus 34, 3880 AA Putten. Gebruiker behoudt het onderste deel als bewijs van inname.
 • Benegas zal binnen 2 weken na ontvangst van het afgestempelde en afgetekende statiegeldbewijs met aankoopbon het bedrag terugstorten op het rekeningnummer van de gebruiker. NB: het volledig IBAN rekeningnummer dient te zijn vermeld.

De statiegeldprocedure kent de volgende spelregels:

 • Bij meerdere flessen wordt een gelijk aantal aanmeldleaflets met unieke code uitgegeven. Elke fles moet op een afzonderlijke unieke code aangemeld worden.
 • Bij het omwisselen van een lege voor een volle fles (ook bij wisseling van maat) hoeft het statiegeldbewijs niet te worden meegenomen. Het statiegeldbewijs blijft geldig ongeacht de duur van het gebruik van de fles. Bij omwisseling wordt alleen de vulling afgerekend.
 • Voor flessen met zware beschadigingen wordt het statiegeld niet vergoed. Bij omwisselen wordt de lege zwaar beschadigde fles uit roulatie genomen en wordt het statiegeldbewijs ingenomen. Er zal voor de volle fles opnieuw statiegeld betaald moeten worden. Met een nieuw uitgegeven aanmeldleaflet zal de fles aangemeld moeten worden onder de nieuwe registratiecode.
 • Uitbetaling van het statiegeldbedrag wordt alleen gegarandeerd indien de fles wordt ingeleverd bij een officieel BeneGas Light verkooppunt. Officiële BeneGas Light verkooppunten staan vermeld op de Flessenzoeker.
 • Statiegeld van flessen die zijn overdragen (b.v. geschonken of bij (door)verkoop van caravan) wordt alleen vergoed als er een statiegeldbewijs, aankoopbon en schriftelijk verklaring van de oorspronkelijke aanmelder wordt overlegd.

Statiegeldrestitutie voor BeneGas Light 5 kg en 10 kg

Het statiegeld voor zowel de 5 kg als de 10 kg BP Gas Light bedraagt € 55,= en wordt bij beëindiging volledig geretourneerd voor zowel de 5 kg en de 10 kg.

De BeneGas Light kan niet worden omgeruild voor andere kunststof gasflessen die niet voldoen aan de kenmerken van de BeneGas Light: de groene kap met het BeneGas Light logo* en het Benegas logo op de kraanverzegeling. De gebruiker verliest het recht op statiegeld restitutie als er bij het inleveren een gelijksoortige fles zonder deze kenmerken* wordt ingeleverd. Controleert u daarom altijd op de Flessenzoeker of u de fles bij een officieel verkooppunt aanbiedt. Geldt ook voor BP Gas Light logo.

Het bestaande papieren statiegeldbewijs

De geprinte versie van het statiegeldbewijs, zoals deze voor 1 februari 2010 is verstrekt blijft uiteraard geldig en wordt bij beëindiging door het verkooppunt afgestempeld, waarna dit naar Benegas wordt opgestuurd en restitutie van het statiegeld door Benegas aan de klant zal plaatsvinden.

Statiegeldbewijzen die op naam van BP Gas Nederland zijn uitgegeven behouden hun geldigheid en de uitkering van het statiegeld zal door Benegas worden voldaan.       

Voor de gebruikers met een "oud" statiegeldbewijs van € 75,= geldt:

 • De BeneGas Light 10 kg gebruiker blijft te allen tijde recht houden op teruggave van het volledige statiegeldbedrag van € 75,=. Dit bedrag staat als zodanig vermeld op het statiegeldbewijs.
 • De BeneGas Light 5 kg gebruiker ontvangt te allen tijde € 55,=. Verdere afschrijving volgens de ""oude"" regeling vervalt.

Voor flessen, die in het buitenland zijn verkregen door omwisseling van de in Nederland aangeschafte BP Gas Light geldt:

 • Deze worden niet meer omgewisseld voor een BeneGas Light.
 • Er wordt ook geen statiegeld uitgekeerd bij beëindiging van het gebruik.     

Voor flessen die in het buitenland zijn aangeschaft met een buitenlands statiegeldbewijs kan het statiegeld niet in Nederland worden teruggevorderd. Voor het terugvorderen van het statiegeld dienen deze flessen te worden ingeleverd in het land van herkomst.

Flessenzoeker

Zoek een verkooppunt

Ontvang uw statiegeld-bewijs per e-mail

Meld hier nu uw nieuwe BeneGas Light gasfles aan.

Statiegeldbewijs aanvragen
Zuiderzeestraatweg 1
3882 NC Putten
Nederland
Tel: +31 (0)341-723350
Fax: +31 (0)341-360216
E-mail: info@benegas.com
KvK 08024005
Schrijft u zich hier in en ontvang de BeneGas Light consumenten nieuwsbrief.
.